Hulp nodig? 0418-745151 Levering binnen vijf werkdagen!
0winkelwagen Bereken uw benodigde hoeveelheid Bereken uw benodigde hoeveelheid kuubs

Disclaimer

Disclaimer Tuinmateriaalshop.nl

Tuinmateriaalshop.nl (Kamer van Koophandel: kvk), hierna te noemen Tuinmateriaalshop.nl, verleent u hierbij toegang tot www.tuinmateriaalshop.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Tuinmateriaalshop.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Tuinmateriaalshop.nl spant zich in om de inhoud van www.tuinmateriaalshop.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.tuinmateriaalshop.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van tuinmateriaalshop.nl.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.tuinmateriaalshop.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met tuinmateriaalshop.nl.

Voor op www.tuinmateriaalshop.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan tuinmateriaalshop.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij tuinmateriaalshop.nl.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van tuinmateriaalshop.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd.

Indien uw bestelling omwille van het gewicht of de bijzondere afmetingen bezorgd moet worden met het zogeheten groot transport, bedragen de verzendkosten altijd € 80,- incl. BTW.